Checklist: ben ik mantelzorger?

Wanneer ben je eigenlijk mantelzorger? Vul deze vragen in en lees meer over het begrip mantelzorg.

1. Zorg je voor iemand die extra hulp nodig heeft?
2. Doe je dat vanuit de band die met je iemand hebt? Het is bijvoorbeeld familie, een vriend of buur;
3. Krijg je niet betaald voor die hulp? (Tenzij degene voor wie je zorgt jou betaalt uit een persoonsgebonden budget);
4. Verleen je meer dan 8 uur per week zorg? En voor langer dan drie maanden?

Als je op bovenstaande vragen allen ‘JA’ kunt antwoorden, ben je mantelzorger. In Nederland zijn er maar liefst 4,4 miljoen mantelzorgers.

De definitie volgens het Sociaal Cultureel Planbureau voor een mantelzorger is als volgt: ‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.
Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen; het overkomt je door de emotionele band die er is met degene die zorg nodig heeft. Hierbij kun je hulp en steun krijgen. Lees bijvoorbeeld de Wegwijzer van organisatie MantelzorgNL. met alle uitleg, tips en vragen op een rijtje. Ook kun je voor hulp in combinatie met je werk terecht bij Zorg van de Zaak.