Een mogelijke oplossing voor overbelasting van mantelzorgers

Wist u dat ruim 4 miljoen mensen in Nederland mantelzorger zijn? Mede doordat ouderen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, ontstaat er bij de omgeving meer druk. Bovendien wordt mantelzorg vaak gecombineerd met een vaste baan of zorg voor een eigen gezin. Steeds vaker krijgen mantelzorgers te maken met overbelasting. Hoe los je dat op?

In het landelijke nieuws (NOS, NPO Radio 1) wordt aandacht besteed aan de problematiek rondom mantelzorg. Op 18 april was minister De Jonge van Volksgezondheid aanwezig bij de start van een pilot met tien logeerhuizen. Logeerzorg is, als onderdeel van respijtzorg, bedoeld als tijdelijke logeeradres om mantelzorgers te ontlasten. Mantelzorgers houden het namelijk langer vol als zij af en toe de zorg uit handen geven en zelf nieuwe energie opdoen. Degenen die zorg nodig hebben kunnen in logeerhuizen bijvoorbeeld een weekendje of een week verblijven. De zorg wordt volledig overgenomen.
Minister De Jonge van Volksgezondheid vertelt: “Een deel van de mantelzorgers ervaart flinke last. Een logeerhuis waar mensen tijdelijk een weekje, of iedere week een paar dagdelen terecht kunnen zou voor veel mensen een goede oplossing zijn”.

Pilot logeerzorg

Tien gemeenten (Westland, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Hoeksche Waard, Zeist, Nieuwegein, Helmond, Ede, Heerde en Assen) gaan aan de slag met de pilot. In die gemeenten gaat een coördinator logeerzorg aan de slag. Enerzijds om de partijen bij elkaar te brengen, anderzijds om de mantelzorgers te ondersteunen bij de toegang tot de logeerzorg. De 10 pilots zullen tot april 2020 uitgevoerd en begeleid worden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en kennisinstelling Movisie.

Kan logeerzorg een oplossing zijn voor u? Steunpunt Mantelzorg Utrecht heeft een gids uitgebracht voor respijtzorg voor mantelzorgers. https://www.ugids.nl/media/210385/170216-respijtwijzer-word-def-versie-pia.pdf

Zorg van de Zaak ondersteunt mantelzorgers

Het Zorg van de Zaak Netwerk beschikt over de expertise om mantelzorgers op weg te helpen en om de combinatie mantelzorg en werk beter vol te houden. Een mantelzorger heeft soms hulp nodig van een werkgever om inzetbaar te zijn en te blijven. Zelf kun je als werknemer gebruik maken van een mantelzorgcoach van Gimd, onderdeel van Zorg van de Zaak. Deskundige mantelzorgcoaches van Gimd adviseren en begeleiden werknemers om de balans tussen werk en privé herstellen. Zij helpen ook met praktische zaken. Denk hierbij aan het persoonsgebonden budget, de indicatiestelling voor zorg en voorzieningen, verlofregelingen, overname van regeltaken en bemiddeling met instanties. Meer informatie via www.gimd.nl.

Bron: NOS
Bron foto: Ministerie VWS